ทำไมลอร์โซ่ถึงได้ผล 2018-02-01T00:22:00+07:00

ทำไม Lorzo ถึงใช้แล้วได้ผล

ที่ Lorzo ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากมายนั้นเกิดจาก การผสานสรรพคุณของสมุนไพรเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว คัดสรรค์มาแต่สมุนไพรที่สกัดเข้มข้น ทำให้ได้สารจากสมุนไพรที่ออกฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ ซึ่งใน Lorzo เราสามารถแบ่งสมุนไพรออกเป็นสรรพคุณ ได้ 3 ชนิดใหญ่ๆดังนี้ (ในสมุนไพรบางตัวอาจจะมีฤทธิ์มากกว่า 1 หมวดหมู่ได้)

กระตุ้นให้เส้นผมงอกและเติบโต

ขจัดรังแคและเชื้อราบริเวณหนังศีรษะ

บำรุงเส้นผม-หนังศีรษะจากสารเคมี และลดการระคายเคือง

สั่งซื้อผ่านทางไลน์

สั่งซื้อผ่านโทรศัพท์

สั่งซื้อผ่านทางอีเมล์